NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


OPLEIDINGEN


SALES

Afspraken maken via de telefoon

Beter luisteren om beter te verkopen

CommerciŽle doeltreffendheid : verkoopstechnieken (de basics)

CommerciŽle en onderhandelingstechnieken : voor gevorderden

De overtuigingssleutels

EfficiŽnt communiceren voor commerciŽle bedienden

Laat uw prospect uw presentatie bepalen!

Marketing in het digitale tijdperk

Marketing voor non-marketeers

Professionaliseer uw netwerk

Social Selling

Succesvolle prospectie

Verkoop in de winkel

Verkoop op beurzen (stand)


PEOPLE MANAGEMENT

AbsenteÔsme

Change Management

De attitude van coach in mijn leven als manager

De Nieuwe Manager

Een moeilijke boodschap overbrengen

Ego management

Feedback, een management tool

Generatiemanagement

Innoveren met Design Thinking

Leidinggeven op afstand

Manipulatie ontkrachten

Onderhandelingstechnieken voor managers

Ontwikkel de Collectieve Intelligentie

Ontwikkel uw leidinggevende vaardigheden

Problemen analyseren en oplossen op een creatieve manier

Project management

Team Management

Transactionele analyse voor managers

Uw creatief leadership ontwikkelen

Uw medewerkers inspireren

Workshop : AbsenteÔsme terugkeergesprekken houden


COMMUNICATIE

Assertiviteit - hoe voor uzelf opkomen

Basics van de communicatie

BeÔnvloeden en overtuigen

BeÔnvloeden op kantoor

Beter communiceren dankzij NLP

Conflictbeheer en hoe het op tijd stoppen

EfficiŽnte vergaderingstechnieken

Empathie en actief luisteren

Klachtenbehandeling

Kunnen loslaten en afstand nemen

MBTI - Myers Briggs Type Indicator

Omgaan met agressief gedrag

Op een constructieve wijze confronteren

Professioneel telefonisch onthaal

Samenwerken in Open Space

Samenwerken met LEGO Serious Play

Spreken in het openbaar en presentatietechnieken

Wees de ambassadeur van uw bedrijf


PERSONAL DEVELOPMENT

Burn out, stress en vermoeidheid : preventie

Clean Desk

Emotionele intelligentie

Enneagram

Het Nieuwe Werken

Maak van telewerken een succes

Persoonlijke efficiŽntie

Stressbeheer en zelfbeheersing

Stressbeheer in Open Space

Time & Priority Management

Werken in open space

Workshop : Time Management

Zelfvertrouwen 
FinanciŽn voor niet-financiŽlenElke medewerker moet vandaag een financiële logica kunnen volgen. In deze opleiding zal het duidelijk worden welke plaats het boekhoudkundige informatiesysteem inneemt in het algemene beleidsysteem en hebben we tevens oog voor nieuwe ontwikkelingen. Meer specifiek bespreken we de basisprincipes en terminologie van algemene boekhouding (balans, RR, kasstromen, …). Nadien wordt dieper ingegaan op de verschillende kasstromen, de bedrijfskapitaalbehoete (hoe de periode tussen levering en betaling door de klant overbruggen). Tenslotte worden enkele kernratio’s berekend aan de hand van de jaarrekening van Impextraco zelf. Met deze kennis op zak kan je beter communiceren met de mensen die het beleid bepalen en de medewerkers van het financiële departement.Duur

2 dag(en)

Doelgroep

Niet-financiële medewerkersDoelstellingen

De deelnemer zal aan het einde van de opleiding in staat zijn om zowel zelf business & financiële plannen te ontwikkelen als deze van anderen kritisch te beoordelen.Programma

Financiën voor niet-financiëlen :
a) Inleiding met link tussen strategie en financiële staten
b) Korte toelichting omtrent de diverse rubrieken van de balans
c) Principe van de synthetische balans : (uitgebreide) vaste activa, vlottende activa, eigen & vreemd vermogen (liability & equity analysis)
d) Praktische schets van de resultatenrekening met oog voor specifieke kosten die belang hebben voor de cursist (bedrijfs-, financieel & uitzonderlijk resultaat)
e) Cash flow analyse
f) Bedrijfskapitaal & bedrijfskapitaalbehoefte als liquiditeitsmaatstaf
g) Evaluatie van de financiële situatie van de onderneming : liquiditeit, solvabiliteit & rendabiliteit
h) Praktische samenvatting en toepassing op de ondernemingscontext van de deelnemer
Deze cursus veronderstelt geen voorafgaandelijke kennis.

Business planning & investeringsanalyse :
a) Inleiding
b) Basiselementen voor de opbouw van een business plan en link met financiële planning
c) Leading practices ivm business planning
d) Korte inleiding op budgetteren en forecasting in lijn met business & financiële planning
e) Praktische opbouw van een business case voor een project
f) Investeringsanalyse :
   a. Return-on-investment (ROI)
   b. Net-Present-Value (NPV)
   c. Internal Rate of Return
   d. (Discounted) Payback
   e. (Discounted) Cash Flow
   f. Samenvatting van bovenvermelde elementenMethodologie

Onze benadering benadrukt een voortdurende afwisseling tussen theoretische concepten, praktische voorbeelden en korte oefeningen alsook toepasbare anekdotes ter verbetering van het inzicht van de deelnemers. Ons doel is het de deelnemers te vergemakkelijken om de nodige basisprincipes en kennis te verzamelen tijdens de trainingen en zo de nood aan bijkomende training wanneer de deelnemer terugkeert naar zijn/haar dagdagelijkse job te minimaliseren.
De ‘inform-, understand-, do-‘ cyclus is gebaseerd op frequente herhaling van de gebruikte onderwerpen, wat het mogelijk maakt voor de deelnemers om korte oefeningen in groep op te lossen en de geabsorbeerde elementen toe te passen op ‘real-life’ situaties. Tevens wordt er voldoende tijd uitgetrokken voor het stellen van vragen en groepsdiscussies.
Open Opleidingen

Prijs

950.00 Ä HTPlaats

TEAMPOWER - Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussel

Uuregeling

van 09u30 tot 17u00, met ontvangst vanaf 09u00

Trainer(s)

Xavier GabriëlsInschrijvingsvoorwaarden

 • De trainingen worden gegeven op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers.
 • De inschrijvingen worden 14 dagen voor de aanvangsdatum van het seminarie afgesloten.
 • Uw inschrijving zal definitief zijn bij ontvangst van uw betaling.


 • Voor meer inlichtingen neem contact op met : Ann De Troch  Algemene voorwaarden

 • Het terugsturen van het inschrijvingsformulier maakt deel uit van de bevestiging van uw deelname en verbindt u tot het vereffenen van het bedrag van de factuur.
 • De prijs van het seminarie moet binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur betaald worden, door overschrijving op de rekening van Team Power 210-0326231-72. Elke betaling die verricht is na deze termijn, brengt in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning, een forfaitair bedrag van 10% van het totaal bedrag van de factuur teweeg, evenals verwijlinteresten van 10% per jaar die aangerekend zullen worden vanaf de factuurdatum.
 • Het recht tot deelname aan de training houdt in dat het totaalbedrag van de factuur vooraf betaald wordt.
 • De annulaties die minder dan een week vóór de opleiding uitgevoerd worden, zullen terugbetaald worden tot een bedrag van 50% van het totaalbedrag. Na deze termijn, zullen de annulaties niet meer aanvaard worden en blijft het totaalbedrag van de factuur verschuldigd.
 • In geval van verhindering, kan u vervangen worden door een andere persoon van uw bedrijf.
 • De trainingen worden georganiseerd op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers. • Opleiding op maat

  Prijs

  Op aanvraag

  Locatie

  Te bepalen.

  Uren

  Te bepalen.


  Voor meer inlichtingen neem contact op met : Ann De Troch

  Algemene voorwaarden

 • Het terugsturen van het inschrijvingsformulier maakt deel uit van de bevestiging van uw deelname en verbindt u tot het vereffenen van het bedrag van de factuur.
 • De prijs van het seminarie moet binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur betaald worden, door overschrijving op de rekening van Team Power 210-0326231-72. Elke betaling die verricht is na deze termijn, brengt in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning, een forfaitair bedrag van 10% van het totaal bedrag van de factuur teweeg, evenals verwijlinteresten van 10% per jaar die aangerekend zullen worden vanaf de factuurdatum.
 • Het recht tot deelname aan de training houdt in dat het totaalbedrag van de factuur vooraf betaald wordt.
 • De annulaties die minder dan een week vóór de opleiding uitgevoerd worden, zullen terugbetaald worden tot een bedrag van 50% van het totaalbedrag. Na deze termijn, zullen de annulaties niet meer aanvaard worden en blijft het totaalbedrag van de factuur verschuldigd.
 • In geval van verhindering, kan u vervangen worden door een andere persoon van uw bedrijf.
 • De trainingen worden georganiseerd op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers. •  

  DELEN  OPLEIDINGSTYPE

  Open opleidingen
  Training op maat

  DATA VAN DE SESSIE
  * Voor open opleidingen

  PRIJS VAN DE OPLEIDING
  * Voor open opleidingen

  950.00 Ä HT
  voor de sessie van 2 dagen

  Schrijf u in

  AL ONZE OPLEIDINGEN

  Opleidingsagenda
  Druk de catalogus af  Voir nos partenaires

  TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact