NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


CHRONOLOGIE

OPLEIDINGSMETHODOLOGIE

PEDAGOGISCHE MODALITEITEN

EVALUATIE VAN DE OPLEIDING

TOOLS

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF 

TRAINING OP MAAT

CHRONOLOGIE VAN EEN TRAINING "OP MAAT" Preanalyse


Na een eerste ontmoeting bij de klant, wordt u een eerste project doorgestuurd.

Dit document omvat een samenvatting van de geuite noden en verwachtingen, van specifieke opmerkingen en wensen, evenals een werkvoorstel waar de personen worden voorgesteld die we in het project willen betrekken.

Het definitieve project wordt vervolgens aangepast om zo goed mogelijk rekening te houden met de opmerkingen van de klant en hem terug voorgelegd om een samenwerkingsakkoord te vormen dat perfect overeenkomt met de verwachtingen en wensen.

  • Samenwerkingsakkoord indien het project volledig overeenstemt met de verwachtingen.

Analyse

Als het samenwerkingsakkoord rond is, wordt het project verfijnd. Wij maken een scherpe analyse in de kantoren van de klant : vergadering met de projectverantwoordelijke (producten, mankracht, strategieën, ...) en ontmoeting van enkele deelnemers op het terrein (verwachtingen, reeds ondervonden moeilijkheden, ...)

Voorbereiding van het programma

De voorbereiding van het programma heeft vervolgens bij ons plaats.
Wij verzamelen de elementen van de interventie die in overeenstemming zijn met het definitieve project en de doorgronde analyse (tools, technieken, cursussen, oefeningen, enz), wij stellen eveneens een agenda op van de interventies.

Valideren

Het programma wordt aan de klant voorgelegd : voorstelling van het plan en de interventiedoelstellingen (programma, inhoud, oefeningen, methodologie, timing), evenals eventuele verbeteringen.

Interventie

De interventies (opleiding en/of coaching) worden verspreid over de tijd om er de integratie van te vergemakkelijken.

Evaluaties en engagementen

Een geschreven rapport met evaluatie- en engagementformulieren wordt u na de opleiding en/of coaching bezorgd.
Er wordt ook een debriefing voorzien met advies voor interne opvolging.

Opvolging

In samenspraak met uw diensten kunnen opvolgingsacties worden gedaan.
Voorbeelden :
Herinneringsbericht via email : op regelmatige tijdstippen en tijdens een bepaalde periode sturen wij herinneringsberichten aan de deelnemers.

Organisatie van een halve dag of een hele dag opleiding na een inwerkingstelling in de praktijk (2 maanden interval) (optie). De deelnemers komen dan hun ervaringen uitwisselen evenals hun moeilijkheden en succesmomenten. In het algemeen voorzien wij de doorgronding van een aantal thema's.

Individuele coaching (optie) : doorgronde analyse van de werkwijzen van de deelnemer; gesprek om alles op punt te stellen en te begeleiden, invoeren van actieplannen. 

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact