NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


CHRONOLOGIE

OPLEIDINGSMETHODOLOGIE

PEDAGOGISCHE MODALITEITEN

EVALUATIE VAN DE OPLEIDING

TOOLS

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF 

TRAINING OP MAAT

PEDAGOGISCHE MODALITEITENHet opleidingsprogramma is volstrekt pragmatisch en opgesteld met de bedoeling te evolueren. Het houdt rekening met een groeiende moeilijkheidsgraad met de bedoeling de integratie van de concepten te vergemakkelijken en het in de praktijk omzetten, gericht op het resultaat voor de deelnemers, het in praktijk omzetten in het professionele leven. 

Opleidingsmethodes

 • Afwisseling tussen inductieve en deductieve stappen volgens de uiteen te zetten concepten.

 • Interactieve methode waar kan aan worden deelgenomen, waar het gesprek een gepriviligeerde plaats heeft evenals de mogelijkheid om concreet de verschillende gedragingen te testen om het objectief te bereiken.

Pedagogische tools

 • powerpointpresentatie en/of slides ter illustratie

 • individuele oefeningen / zelfdiagnose / testen,…

 • gebruik van DVD-camera, digitale bandopnemer of ander audiovisueel materiaal naar pedagogische behoefte

 • case studies in kleinere groepen of oefeningen in groep

 • debriefing van de groep en de trainer

 • samenvattings-/ mémofiches

 • dossier op papier

 • bibliografie

 • persoonlijk toepassingsplan

 • opvolgingsmethodes

Opleidingsfasen

Elke stap van de opleiding verloopt volgens de volgende fasen :

Ontdekkingsfase

Vorm : vragen, debatten, uitwisselingen, individuele oefeningen of oefeningen in kleine groepen, testen ...

Doel : de verworvenheden van de deelnemers identificeren in overeenstemming met de opleiding ; hun aanwezigheden identificeren in overeenstemming de opleiding en de te bereiken professionele situatie ; bewustwording door de deelnemers van de huidige situatie

Formalisering

Vorm : diaporama, mnemotechnische fiches, check-lists, videofilms, …

Doel : theoretische inbreng van de trainer, uitleg en verduidelijking van de concepten

Toepassingsoefening

Vorm : individuele oefeningen of in kleine groepen, simulaties, rollenspelen, case studies, …

Doel : omzetten in de praktijk, inoefenen van nieuwe concepten

Integratiecontrole

Vorm : individuele oefeningen of in kleine groepen, simulaties, rollenspellen, case studies, vragenlijsten voor evaluatie, testen, vragenlijsten, debatten, …

Doel : controle door de trainer van de integratie van de concepten ; vormende of regulerende evaluatie op het vlak van processen en resultaten; bewustwording door de deelnemers van het niveau van verwerven en integratie van de nieuwe verworven of te verwerven vaardigheden. 

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact