NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


CHRONOLOGIE

OPLEIDINGSMETHODOLOGIE

PEDAGOGISCHE MODALITEITEN

EVALUATIE VAN DE OPLEIDING

TOOLS

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF 

TRAINING OP MAAT

EVALUATIE VAN EEN OPLEIDINGAnalyse

Tijdens de analyse-en voorbereidingsfase bepalen wij met onze klant de keuze van de voor hem meest efficiënte pedagogische methode zodat de deelnemers in de loop van de opleiding de vastgelegde objectieven bereiken.

Om de kwaliteit van het overbrengen van de kennis te verhogen bij de deelnemers zijn de analyse- en voorbereidingsfase essentieel. Wij gebruiken methodes die het begrijpen van het overbrengen van de kennis vergemakkelijken (bv. : simulaties, rollenspellen, case studies). Op het einde van een sessie maakt de trainer in de vorm van een een vragenronde met de deelnemers een samenvatting van de opgedane kennis in de vorm van ontwikkelde vaardigheden en geeft hij meestal aan de deelnemers een mnemotechnische fiche waarop de sleutelelementen staan van de opleiding.

De overdracht van de verworven kennis is afhankelijk van alle personen die met de training te maken hebben : opdrachtgever, deelnemer, trainer en de verantwoordelijken. De gezamelijke inspanning van de verschillende mensen die met de training te maken hebben is essentieel voor het slagen en het toepassen van de nieuw verworven vaardigheden in de praktijk. Vandaar dat wij de voorrang geven aan een aanpak en methodologie in de vorm van een partnership.

Voorbereidende fase

Deze voorbereidende fase pakken wij op de volgende manier aan :

  • De precieze objectieven van de modules schriftelijk toewijzen/vastleggen en een beschrijving maken van de cursussen op een beperkt aantal pagina's

  • De meest geschikte leermethode bevestigen

  • De trainers bevestigen

  • De cursusprogramma's afronden

  • De tools klaarmaken die nodig zijn om de cursus te realiseren

  • De te gebruiken documenten bevestigen en klaarmaken : controleformulier van de verworvenheden, van de opleiding en van de trainer, enz..

Voor de opleiding

Evaluatie van de reeds verworven vaardigheden

Elke opleidingssessie begint met een evaluatie van de reeds verworven vaardigheden, waardoor de trainer het programma kan voorstellen, de verwachtingen van de deelnemers verder kan uitwerken en de afstand kan inschatten tussen het programma en de verwachtingen. Deze evaluatie laat toe een "opleidingscontract" te negociëren en te finaliseren met de deelnemers en heeft het grote voordeel de deelnemers medeverantwoordelijk te stellen voor hun opleiding. Ze verkleint eveneens het gevoel van onzekerheid en de tegenstand.

Vormen: testen, vragenlijsten, simulaties, groepswerk, …

Onvoorbereide pedagogische evaluatie van de kennis

De evaluatie wordt gedaan in het begin van de opleiding en in samenwerking met onze klant en bestaat uit een geheugentest op basis van een multiple choice vragenlijst, groepsoefeningen, simulaties. Deze evaluatie laat toe de kennis te testen aan het begin van de opleiding.

Ze wordt eveneens onvoorbereid gedaan op het einde van de opleiding en laat zo toe de afstand of de vooruitgang te testen van de deelnemers.

Tijdens de opleiding

Vormende evaluatie

Na elke stap wordt er een vormende evaluatie gedaan die georiënteerd is naar de deelnemers, op het niveau van resultaten en processen. Deze laat de trainer toe de kwaliteit te controleren van de leermechanismen.

Vormen: testen, gerichte oefeningen, simulaties, case studies, vraagstellingen, debatten georganiseerd door de trainer, rollenspellen en inlevingen in de situatie, …

De graad van deelname, de houdingen van de deelnemers geven eveneens een impliciete evaluatie over gebruikte opleiding.

Op het einde van de opleiding

Onvoorbereide pedagogische evaluatie van het verwerven van know-how

Het individueel of collectief opstellen van een proefsituatie in samenwerking met de trainer. Zij loopt uit op een individueel actieplan dat door elke deelnemer is opgesteld met de deelname van de trainer en de deelnemers in termen van feed-back.

Deze evaluatie heeft, in samenspraak met uw diensten, de invoering nodig van duidelijke evaluatiecriteria die aan de deelnemers worden gecommuniceerd : minimumcriteria, criteria voor vervolmaking, onvoldoende en uitsluiting. Het oprichten van een « cel » die deze criteria evalueert …

Tevredenheidsevaluatie

Op basis van een document opgesteld met open en gesloten vragen die betrekking hebben op de resultaten en de functionering. De groepsresultaten worden versterkt en vormen het onderwerp van een debriefinggesprek met de klant.

Na de opleiding

Evaluatie van de overdracht en de effecten van de opleiding

Uitgevoerd met de medewerking van uw diensten van mistery calls of mistery shopping. Op basis van een nauwkeurige observatietabel en uitgewerkt in samenspraak met uw diensten, stellen wij u voor de overdracht en de effecten van de opleiding te evalueren ter plaatse, in normale werkomstandigheden. Indien deze optie u interesseert, kan zij deel uitmaken van een gedetailleerde offerte en andere thema's omvatten. 

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact