NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


OPLEIDINGEN


SALES

Afspraken maken via de telefoon

Beter luisteren om beter te verkopen

CommerciŽle doeltreffendheid : verkoopstechnieken (de basics)

CommerciŽle en onderhandelingstechnieken : voor gevorderden

De overtuigingssleutels

EfficiŽnt communiceren voor commerciŽle bedienden

Marketing in het digitale tijdperk

Marketing voor non-marketeers

Professionaliseer uw netwerk

Profileer uw prospects via BANKô

Social Selling

Succesvolle prospectie

Verkoop in de winkel

Verkoop op beurzen (stand)


PEOPLE MANAGEMENT

AbsenteÔsme

Change Management

De attitude van coach in mijn leven als manager

De Nieuwe Manager

Een moeilijke boodschap overbrengen

Ego management

Feedback, een management tool

Generatiemanagement

Innoveren met Design Thinking

Leidinggeven op afstand

Manipulatie ontkrachten

Onderhandelingstechnieken voor managers

Ontwikkel de Collectieve Intelligentie

Ontwikkel uw leidinggevende vaardigheden

Problemen analyseren en oplossen op een creatieve manier

Project management

Team Management

Transactionele analyse voor managers

Uw creatief leadership ontwikkelen

Uw medewerkers inspireren

Workshop : AbsenteÔsme terugkeergesprekken houden


COMMUNICATIE

Assertiviteit - hoe voor uzelf opkomen

Basics van de communicatie

BeÔnvloeden en overtuigen

BeÔnvloeden op kantoor

Beter communiceren dankzij NLP

Conflictbeheer en hoe het op tijd stoppen

EfficiŽnte vergaderingstechnieken

Empathie en actief luisteren

Klachtenbehandeling

Klantgerichtheid

Kunnen loslaten en afstand nemen

MBTI - Myers Briggs Type Indicator

Omgaan met agressief gedrag

Op een constructieve wijze confronteren

Professioneel telefonisch onthaal

Samenwerken in Open Space

Samenwerken met LEGO Serious Play

Spreken in het openbaar en presentatietechnieken

Wees de ambassadeur van uw bedrijf


PERSONAL DEVELOPMENT

Burn out, stress en vermoeidheid : preventie

Clean Desk

Emotionele intelligentie

Enneagram

Het Nieuwe Werken : NWoW

Maak van telewerken een succes

Persoonlijke efficiŽntie

Stressbeheer en zelfbeheersing

Stressbeheer in Open Space

Time & Priority Management

Werken in open space

Workshop : Time Management

Zelfvertrouwen 
EfficiŽnte vergaderingstechnieken

Duur

2 dag(en)

Doelgroep

Elke persoon die zich in de situatie bevindt werkvergaderingen, informatieve, probleemoplossende, onderhandelings-, uitwisselingsvergaderingen... te organiseren of te leiden.Doelstellingen

• Een vergadering voorbereiden om er het verloop van te beheersen en de vastgestelde objectieven te bereiken
• Het leiden en beheren vanuit alle hoeken :
    o Voorbereiding, animatie/gedrag
    o Zich rekenschap geven van het resultaat en opvolging
• Duidelijke doelstellingen vastleggen om de vergadering te doen slagen
• Een groep (bege)leiden, individuen, herkaderen, voortgang realiserenProgramma

1. Hoe een vergadering voorbereiden en organiseren ?

Het verloop van een vergadering in goede banen leiden vormt één van de voornaamste hefbomen van efficiënt functioneren zowel voor het individu (= persoonlijke efficiëntie) als voor teams, wat ook hun hiërarchische positionering moge zijn of de competenties van de deelnemers aan de vergadering. Deze opleiding stelt organisatie- en communicatiemethodes voor om vergaderingen tot succes te brengen.  

• Het type vergadering kiezen in functie van de doelstelling die men beoogt : informatieve, reflectieve, beslissende, probleemoplossende... vergaderingen.
• De vergadering voorbereiden : de nuttigheidsgraad bepalen van de vergadering, SMART-doelstellingen formuleren en hoe deze bereiken, deelnemers kiezen, logistieke aspecten controleren. 
• Bepalen en vormgeven van de middelen, de inhoud, en de manier om ze voor te stellen : de voor- en nadelen van elk type hulpmiddel, de ideale timing, de afwisseling van animatiemethodes
• Anticiperen op de hogere of lagere complexiteit van de vergadering door de sleutelelementen te identificeren, gebruik makend van de SWOT-analyse. 
• De strategie kiezen om de effectiviteit en efficiëntie van de vergadering te optimaliseren, rekening houdend met de deelnemers, hun bevoegdheden en hun doelstellingen.
• Hoe de agenda (doen) opstellen en hoe deze naar de deelnemers communiceren.
 
2. Hoe een vergadering leiden ?

De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met methoden en instrumenten om vergaderingen te leiden met het oog op een duidelijke verhoging van de efficiëntie van de vergadering en op een beter omgaan met conflicten of spanningen die tijdens een vergadering kunnen opduiken.  

• Hoe de deelnemers verwelkomen en op hun gemak stellen.  Het academisch kwartiertje vermijden en hoe reageren op laatkomers.
• De verschillende rollen verduidelijken en waar nodig gedragsregels afspreken.
• De werkmethode en de SMART-doelstellingen van de vergadering communiceren. 
• De verschillende functioneringsmodi van personen, die een invloed hebben op het goede verloop van de vergadering.
• Anticiperen op conflicten door het gepast beheren/beheersen van moeilijke persoonlijkheden om zowel respect te betonen naar de groep als om de eigen autoriteit gepast te gebruiken.
• Er elke deelnemer/deelneemster (van het groot lawaai tot de teruggetrokkene) toe brengen gepast aan de besprekingen bij te dragen. 
• De uitwisselingen tijdens en de fasen en verschillende punten van de vergadering structureren en tot synthese brengen : zich aan de rode lijn van de vergadering houden. 
• In staat zijn zich tegenover de deelnemers (correct) uit te drukken en de tijd dat iedereen aan het woord is evenwichtig te beheren. 
• Die beslissingsregels kiezen die aangepast zijn aan de situatie, en er de groep toe brengen een collectieve beslissing te nemen tijdens de vergadering.
• Feedback geven en de eigen gevoelens en emoties uitdrukken, op positieve wijze moeilijke boodschappen brengen.
• De vergadering afsluiten, de resultaten synthetiserend in een rapport gieten, de resultaten naar de betrokkenen en geïnteresseerden communiceren.

 

Onze deelnemers getuigen: enkele citaten...

 

"It was interesting that you bring your own experiences and that we work also with our experience."


B.Lagasse, Sopra banking.Methodologie

De opleiding maakt gebruik van simulaties, oefeningen en toepassingen van bewezen methoden.
Een theoretisch overzicht wordt uitgereikt om het begrip te bevorderen.
De deelnemers krijgen een individuele, formele feedback.
Open Opleidingen

Prijs

950.00 Ä HTPlaats

Brussel - De opleidingsplaats wordt u meegedeeld bij de bevestiging van uw deelname.

Uuregeling

van 09u30 tot 17u00, met ontvangst vanaf 09u00

Trainer(s)

Anya NijenhuisInschrijvingsvoorwaarden

 • De trainingen worden gegeven op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers.
 • De inschrijvingen worden 14 dagen voor de aanvangsdatum van het seminarie afgesloten.
 • Uw inschrijving zal definitief zijn bij ontvangst van uw betaling.


 • Voor meer inlichtingen neem contact op met : Ann De Troch  Algemene voorwaarden

 • Het terugsturen van het inschrijvingsformulier maakt deel uit van de bevestiging van uw deelname en verbindt u tot het vereffenen van het bedrag van de factuur.
 • De prijs van het seminarie moet binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur betaald worden, door overschrijving op de rekening van Team Power 210-0326231-72. Elke betaling die verricht is na deze termijn, brengt in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning, een forfaitair bedrag van 10% van het totaal bedrag van de factuur teweeg, evenals verwijlinteresten van 10% per jaar die aangerekend zullen worden vanaf de factuurdatum.
 • Het recht tot deelname aan de training houdt in dat het totaalbedrag van de factuur vooraf betaald wordt.
 • De annulaties die minder dan een week vóór de opleiding uitgevoerd worden, zullen terugbetaald worden tot een bedrag van 50% van het totaalbedrag. Na deze termijn, zullen de annulaties niet meer aanvaard worden en blijft het totaalbedrag van de factuur verschuldigd.
 • In geval van verhindering, kan u vervangen worden door een andere persoon van uw bedrijf.
 • De trainingen worden georganiseerd op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers. • Opleiding op maat

  Prijs

  Op aanvraag

  Locatie

  Te bepalen.

  Uren

  Te bepalen.


  Voor meer inlichtingen neem contact op met : Inge Gentens

  Algemene voorwaarden

 • Het terugsturen van het inschrijvingsformulier maakt deel uit van de bevestiging van uw deelname en verbindt u tot het vereffenen van het bedrag van de factuur.
 • De prijs van het seminarie moet binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur betaald worden, door overschrijving op de rekening van Team Power 210-0326231-72. Elke betaling die verricht is na deze termijn, brengt in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning, een forfaitair bedrag van 10% van het totaal bedrag van de factuur teweeg, evenals verwijlinteresten van 10% per jaar die aangerekend zullen worden vanaf de factuurdatum.
 • Het recht tot deelname aan de training houdt in dat het totaalbedrag van de factuur vooraf betaald wordt.
 • De annulaties die minder dan een week vóór de opleiding uitgevoerd worden, zullen terugbetaald worden tot een bedrag van 50% van het totaalbedrag. Na deze termijn, zullen de annulaties niet meer aanvaard worden en blijft het totaalbedrag van de factuur verschuldigd.
 • In geval van verhindering, kan u vervangen worden door een andere persoon van uw bedrijf.
 • De trainingen worden georganiseerd op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers. •  

  DELEN  OPLEIDINGSTYPE

  Open opleidingen
  Training op maat

  DATA VAN DE SESSIE
  * Voor open opleidingen

  03/10/2019
  Taal: Nederlands
  Datum van de cursus: 03 & 04/10/2019
  Docent:

  11/12/2019
  Taal: Nederlands
  Datum van de cursus: 11 & 12/12/2019
  Docent:

  17/09/2019
  Taal: Frans
  Datum van de cursus: 17 & 18/09/2019
  Docent:

  25/11/2019
  Taal: Frans
  Datum van de cursus: 25 & 26/11/2019
  Docent:

  PRIJS VAN DE OPLEIDING
  * Voor open opleidingen

  950.00 Ä HT
  voor de sessie van 2 dagen

  Schrijf u in

  AL ONZE OPLEIDINGEN

  Opleidingsagenda
  Druk de catalogus af  Voir nos partenaires

  TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact